Laboratorium aeroakustyki

Komora bezechowa o objętości czynnej 350 m³ umożliwia realizacje badań w warunkach swobodnego pola akustycznego obiektów o max objętości 1,5 m³. Metoda takich pomiarów daje możliwość znalezienia miejsca powstawania hałasu i określenia kierunkowości jego promieniowania oraz umożliwia analizę charakteru widma akustycznego i powiązania go z procesami zachodzącymi w samej maszynie.

Komora bezechowa

Komora bezechowa poprzez pomieszczenia pośrednie łączy się z dwiema bliźniaczymi komorami pogłosowymi, każdą o objętości 237 m³. Komory pogłosowe służą do badań w warunkach pola rozproszonego dla obiektów o max wymiarze 2,3 m³. W komorach w warunkach dyfuzyjnego pola akustycznego realizowane są badania maszyn i urządzeń do celów atestacyjnych

Rozmieszczenie komór akustycznych

Stanowisko do badań elementów końcowych instalacji wentylacyjnych pozwala na realizację badań takich elementów jak przewody, kolana, czerpnie, wyrzutnie, filtry, urządzenia regulacyjne, tłumiki, kratki wentylacyjne, nawiewniki, wywiewniki i anemostaty. Badanie polega na pomiarze wartości parametrów akustycznych i przepływowych.

Układ stanowiska do badań tłumików wentylacyjnych pozwala na pomiary bez przepływu powietrza oraz z wymuszonym, regulowanym przepływem. W układzie bez przepływu czynnika można uzyskać pełne informacje o charakterystyce akustycznej tłumika. Badania tego typu realizowane są przy opracowaniu nowych konstrukcji tłumików wentylacyjnych. Badania z przepływem powietrza wykonywane są przede wszystkim dla tłumików w wersji handlowej do celów aprobat technicznych. Parametry aeroakustyczne tłumików mogą być określane dla różnych wartości strumienia objętości.

Stanowisko do badań tłumików