O Oddziale Techniki Cieplnej

Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi prowadzi działalność w zakresie wykonywania badań naukowych, prac rozwojowych, wdrożeniowych, usługowych i wytwórczych oraz przeprowadzania ekspertyz i wydawania opinii na potrzeby sektora energetycznego W szczególności działalność Oddziału obejmuje:

 • automatyczną regulację turbin parowych z uwzględnieniem układów elektro-hydraulicznych (EHR),
 • automatyzację bloków energetycznych, przeprowadzanie badań i analiz ich urządzeń,
 • prowadzenie prac badawczo-konstrukcyjnych układów rozrządu pary turbin oraz utwardzania powierzchni roboczych narażonych na ścieranie i wysokie temperatury,
 • kompleksową ocenę obiektów, elementów układów wentylacyjnych, maszyn i urządzeń energetycznych (turbiny, generatory,wentylatory, transformatory, wymienniki ciepła, kratki, anemostaty, silniki itd.) pod względem oddziaływania na klimat akustyczny i ograniczenie ponadnormatywnej emisji hałasu do środowiska oraz ograniczenie do wartości dopuszczalnej hałasu na stanowiskach pracy,
 • pomiary akustyczne materiałów i urządzeń stosowanych w energetyce,
 • opracowywanie, projektowanie, wykonywanie i wdrażanie prototypowych układów ograniczających hałas maszyn i urządzeń np. tłumików hałasu, obudów i osłon akustycznych,
 • opracowywanie, projektowanie, wykonywanie i wdrażanie prototypowych instalacji i urządzeń dla biogazowni, w tym stacji zbiorczych, stacji ssąco-tłoczących, systemów uzdatniania i unieszkodliwiania biogazu,
 • opracowywania nowych konstrukcji urządzeń,
 • opracowywania i budowy stanowisk badawczych oraz prototypów i modeli urządzeń,
 • wytwarzania urządzeń, zespołów i elementów, zgodnie z dokumentacją konstrukcyjną własną lub zleceniodawcy,
 • przeprowadzania ekspertyz i wydawania opinii w zakresie prowadzonych prac innowacyjno-wdrożeniowych,
 • prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i usługowych w zakresie pomiarów ciepła w parze,
 • projektowania, wykonywania, wdrażania i serwisowania liczników ciepła w parze,
 • sprawdzania poprawności wskazań oraz serwisowania przetworników różnicy ciśnień, przetworników ciśnienia, czujników temperatury oraz przepływomierzy zainstalowanych w obwodach pomiarowych ciepła w parze,
 • przeprowadzania ekspertyz i wydawania opinii w zakresie poprawności działania układów pomiarowych ciepła w parze.

W skład Oddziału wchodzi Centrum Innowacyjnych Technologii Energetycznych (w którym działa sekcja badań akustycznych).