Kontakt

Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy
Oddział Techniki Cieplnej ITC

93-208 Łódź, ul. Dąbrowskiego 113
tel: (+48) 42 643 42 14
fax: (+48) 42 643 45 19
e-mail: [email protected]
NIP 525-00-08-761
REGON 000020586-00060
KRS 0000088963
BDO 114140

Telefony kontaktowe