Zdmuchiwacze popiołu

Zdmuchiwacz XCE-2 (Xcep1.1B)

Zdmuchiwacz XCE-2

Parametry techniczne

 • Czynnik roboczy - para przegrzana
 • Ciśnienie pary dolotowej - 2,8 do 4 MPa
 • Temperatura pary dolotowej - 400°C do 450°C
 • Skok rury dyszowej - 200 mm
 • Skuteczny promień zdmuchiwania - 2,5 m
 • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
 • Moc silnika - 0,37 kW
 • Masa zdmuchiwacza - ok. 113 kg

Budowa i sposób działania

 • Zdmuchiwacz wyposażony jest w zawór z tzw. uszczelnieniem mieszkowym w części znajdującej się poza strefą bezpośredniego oddziaływania pary o wysokiej temperaturze. Uszczelnienie to eliminuje całkowicie konieczność okresowego regulowania i doszczelniania dławnicy zaworowej. Zawór posiada specjalną przegrodę uniemożliwiającą zniszczenie przylgi zaworowej przez ciała stałe, które mogą znajdować się w instalacji parowej.
 • Zdmuchiwacz posiada uszczelnienia rury zaworowej z częścią napędową w postaci tzw. uszczelnienia pakietowego regulowanego z zewnątrz od strony czołowej zdmuchiwacza.
 • Zdmuchiwacz zaopatrzono w dodatkowy łącznik przykotłowy o długości 120mm, wyposażony w osłonę termiczną. Łącznik spełnia rolę osadnika pyłów z przestrzeni przykotłowej, a jednocześnie zabezpiecza uszczelnienie rury dyszowej przed bezpośrednim wpływem oddziaływania wysokiej temperatury. Podczas np.: demontażu zdmuchiwacza, łącznik może pozostać przy kotle.
 • Głowica z dyszą Lavala wykonana jest jako odlew ze żaroodpornego staliwa. Sposób zamocowania głowicy dyszowej umożliwia precyzyjne ustawienie miejsca zdmuchiwania.
 • W zakresie sterowania elektrycznego zdmuchiwacz XCE-2 (Xcep1.1B) został wyposażony w wysokotemperaturowe mikrowyłączniki. Cykl pracy zdmuchiwacza może być nastawiany w sposób, umożliwiający wykonanie przez głowicę czyszczącą dowolnej liczby obrotów.

Zdmuchiwacz XSAe

Zdmuchiwacz XSAe

Parametry techniczne

 • Czynnik roboczy - para przegrzana
 • Ciśnienie pary dolotowej - 2,8 do 4 MPa
 • Temperatura pary dolotowej - 400°C do 450°C
 • Skok rury dyszowej - 200 mm
 • Skuteczny promień zdmuchiwania - 2,5 m
 • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
 • Moc silnika - 0,37 kW
 • Masa zdmuchiwacza - ok. 95 kg

Budowa i sposób działania

W 2001r. opracowano w ITC nowoczesny zdmuchiwacz krótkoskokowy XSAe chroniony zgłoszeniem patentowym P 360215. Prototyp zdmuchiwacza przeszedł pozytywny dwuletni okres intensywnej pracy na kotle OP-130 w EC 2 w Łodzi. W zdmuchiwaczu zastosowano wewnętrzny zawór parowy. Dzięki temu rozwiązaniu uniknięto dodatkowego uszczelnienia trzpienia zaworu. Regulacja szczelności uszczelnienia rury dyszowej dokonywana jest zewnętrznie. Odsunięcie części napędowej od komory paleniskowej, zastosowanie zaworu parowego wewnętrznego oraz łącznika przykotłowego daje gwarancję długiej bezawaryjnej pracy zdmuchiwacza XSAe.

Zdmuchiwacz ZP-5

Zdmuchiwacz ZP-5

Parametry techniczne

 • Czynnik roboczy - para przegrzana
 • Ciśnienie pary dolotowej - 4 MPa
 • Temperatura pary dolotowej - 400°C do 450°C
 • Strumień masy pary - ok.1,11 kg/s (4t/h)
 • Skuteczny promień zdmuchiwania - 2,5 m
 • Rodzaj dyszy - ze szczeliną obwodową
 • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
 • Moc silnika - 0,75 kW
 • Prędkość wysuwu rury dyszowej - 2,2 m/min
 • Masa zdmuchiwacza o skoku rury dyszowej 7,4 m* - ok.850 kg
 • (* każdy dodatkowy metr wysuwu rury dyszowej powoduje przyrost masy zdmuchiwacza o około 50 kg)

Budowa i sposób działania

 • Zdmuchiwacz ZP-5 wyposażony jest w zawór z tzw. uszczelnieniem mieszkowym w części znajdującej się poza strefą bezpośredniego oddziaływania pary o wysokiej temperaturze. Uszczelnienie to eliminuje całkowicie konieczność okresowego regulowania i doszczelniania dławnicy zaworowej. Zawór posiada specjalną przegrodę uniemożliwiającą zniszczenie przylgi zaworowej przez ciała stałe, które mogą znajdować się w instalacji parowej.
 • W zależności od potrzeb Klienta możemy wykonać zdmuchiwacz o wysuwie rury dyszowej od 2 m do 10 m.
 • Zdmuchiwacz wyposażony jest w dyszową głowicę szczelinową, zapewniającą obwodowy wypływ pary w postaci płaskiej strugi, w wyniku czego rura dyszowa wykonuje wyłącznie ruch posuwisto-zwrotny.
 • W celu usztywnienia rury dyszowej, narażonej na działanie wysokich temperatur, zastosowano pionowe płetwy zwiększające wskaźnik przekroju, a zatem zmniejszono strzałkę ugięcia. To rozwiązanie zapewnia spokojny i płynny wysuw rury dyszowej.
 • Napęd rury dyszowej realizowany jest mechanicznie poprzez przekładnię napędzaną silnikiem elektrycznym. Przekładnia wyposażona jest w dodatkowy napęd ręczny, pozwalający przemieszczać rurę dyszową w sytuacjach awaryjnych np. przy zaniku napięcia.

Zdmuchiwacz ZPPO

Zdmuchiwacz ZPPO

Parametry techniczne

 • Czynnik roboczy - para przegrzana
 • Ciśnienie pary dolotowej - 4 MPa
 • Temperatura pary dolotowej - do 400°C
 • Skok rury dyszowej - 0,5 m
 • Ilość dysz Lavala - 5
 • Zużycie pary - ok. 1700 kg/h
 • Czas 1 cyklu pracy - ok. 10 min
 • Zużycie pary w 1 cyklu pracy - ok. 280 kg
 • Prędkość wysuwu rury dyszowej - ok. 24 mm/s
 • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
 • Napęd - motoreduktor z silnikiem Pn = 0,75 kW, n = 870 obr/min

Budowa i sposób działania

Korpus zdmuchiwacza stanowi konstrukcja skrzynkowa o wymiarach 1400x280x230mm.Wewnątrz korpusu znajduje się rura dyszowa, prowadzona na rolkach, zaopatrzona w części kotłowej w dysze Lavala.
Ruch posuwisto-zwrotny rury dyszowej realizowany jest poprzez przekładnię zębatą napędzaną silnikiem elektrycznym.
Program sterujący pracą zdmuchiwacza powoduje, że ruch rury dyszowej do przodu odbywa się płynnie, a przy powrocie rura zatrzymuje się kilka lub kilkanaście razy w zależności od nastawienia. Rozwiązanie to zapewnia wysoką skuteczność czyszczenia całej powierzchni wirnika podgrzewacza powietrza.

Zdmuchiwacz ZPW-1

Zdmuchiwacz ZPW-1

Parametry techniczne

 • Czynnik roboczy - para przegrzana
 • Ciśnienie pary dolotowej - 1,58 do 4 MPa
 • Temperatura pary dolotowej - do 450°C
 • Skuteczny promień zdmuchiwania - 1 m
 • Długość rury dyszowej - do 3 m
 • Rozmieszczenie dyszy Lavala - co 100 mm
 • Obroty rury dyszowej - n = 23 obr/min
 • Kąt obrotu rury dyszowej - od 45° do 360°
 • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
 • Moc silnika - 0,55 kW (n = 1400 obr/min)

Budowa i sposób działania

Wielodyszowy zdmuchiwacz ZPW-1 wyposażony jest w rurę o długości do 3 m, na której rozmieszczone są dysze Lavala o podziałce 100 mm. Rura dyszowa wykonuje tylko ruch obrotowy. Zdmuchiwacz ten zastępuje dotychczas produkowane zdmuchiwacze Xkep. Jeżeli zdmuchiwacz będzie zabudowany w strefie przegrzewaczy pary, to rura dyszowa musi być wykonana ze stali żaroodpornej i podparta. Rura dyszowa napędzana jest dwustopniową przekładnią ślimakową.
Kąt obrotu rury dyszowej realizowany jest poprzez nastawną krzywkę sterującą zaworem.
Zdmuchiwacz wyposażony jest w zawór z tzw. uszczelnieniem mieszkowym w części znajdującej się poza strefą bezpośredniego oddziaływania pary o wysokiej temperaturze. Uszczelnienie to eliminuje całkowicie okresowe regulowanie i doszczelnianie dławnicy zaworowej. Zawór posiada specjalną przegrodę uniemożliwiającą zniszczenie przylgi zaworowej przez ciała stałe, które mogą znajdować się w instalacji parowej.
Zdmuchiwacz posiada uszczelnienia rury zaworowej z częścią napędową w postaci tzw. uszczelnienia pakietowego regulowanego zewnętrznie.
Zdmuchiwacz zaopatrzono w dodatkowy łącznik przykotłowy o długości 120mm, wyposażony w osłonę termiczną. Łącznik spełnia rolę osadnika pyłów z przestrzeni przykotłowej, a jednocześnie zabezpiecza uszczelnienie rury dyszowej przed bezpośrednim wpływem oddziaływania wysokiej temperatury. Podczas np.: awaryjnego demontażu zdmuchiwacza, łącznik może pozostać przy kotle.

Zdmuchiwacz ZPWW2

Zdmuchiwacz ZPWW2

Parametry techniczne

 • Czynnik roboczy - para przegrzana
 • Ciśnienie pary dolotowej - 1,58 do 4 MPa
 • Temperatura pary dolotowej - do 4500C
 • Skuteczny promień zdmuchiwania - 1,5 m
 • Długość rury dyszowej - do 3 m
 • Rozmieszczenie dyszy Lavala - co 200 mm
 • Obroty rury dyszowej - n = 23 obr/min
 • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
 • Moc silnika - 0,55 kW (n = 1400 obr/min)

Budowa i sposób działania

Wielodyszowy zdmuchiwacz ZPPW2 wyposażony jest w rurę dyszową o długości do 3m.
Rura dyszowa wykonuje ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny o skoku 200 mm, a dysze Lavala rozmieszczono w podziałce 200 mm. W porównaniu ze zdmuchiwaczem ZPPW1 o 50% zmniejszono liczbę dysz, przy czym moc pojedynczej dyszy wzrosła 2-krotnie, dzięki czemu wzrosła skuteczność czyszczenia. Jeśli zdmuchiwacz będzie czyścił powierzchnie podgrzewaczy wody, wówczas rura zdmuchiwacza nie musi być podpierana w kotle.

Zdmuchiwacz grabkowy ZPG-5

Zdmuchiwacz ZPG-5

Dane techniczne

 • czynnik roboczy para przegrzana
 • ciśnienie pary dolotowej 1,00-4 MPa
 • temperatura pary dolotowej 450°C
 • ilość dysz w/g potrzeb
 • zasilanie 3 x 400 V, 50 Hz, maks. 6 A
 • moc dmuchawy powietrza zaporowego 0,55 kW
 • prędkość wysuwu rury dyszowej 0,6 m/min.
 • skok rury dyszowej w/g potrzeb

Budowa zdmuchiwacza

Zdmuchiwacz jest przeznaczony jest do czyszczenia grodziowych przegrzewaczy pary oraz pęczków rur w części konwekcyjnej kotła. Elementem wykonawczym zdmuchiwacza jest zespół rury zdmuchującej, składajacy się z centralnej rury wraz z kołnierzem przyłączeniowym oraz poziomo zamocowanej rur z wspawanymi dyszmi, przez które wypływają strumienie medium czyszczącego. Zespół rury zdmuchującej umieszczony jest wewnątrz kotła i w czasie pracy przemieszcza się do przodu i do tyłu po bocznych prowadnicach. Zespół zdmuchujący zamocowany jest do tzw. rury dyszowej, której posuw nadaje wózek jezdny poruszający się po belce nośnej. Czynnik zdmuchujący doprowadzany jest do rury dyszowej poprzez zawór zdmuchiwacza oraz zespół rury teleskopowej.
Wózek napędowy wykonany jest jako konstrukcja dwudzielna obejmująca belkę nośną. Na wózku zamontowano ułożyskowane rolki prowadzące, motoreduktor walcowo-ślimakowy oraz przegubowo osadzoną lancę z uszczelnieniem dławnicowym.
Przekładnia walcowo-ślimakowa napędzana silnikiem elektrycznym nadaje ruch posuwisty wózkowi napędowemu. Do wózka napędowego zamocowany jest mechanizm sterowania zaworem.
Zespół rury dyszowej składa się z korpusu dławnicy z kołnierzem i lancy. Korpus dławnicy wraz z pakietem uszczelniającym połączony jest przegubowo z wózkiem napędowym.
Zespół rury teleskopowej składa się ze szlifowanej rury współpracującej z pakietem uszczelniającym zespół rury dyszowej i szczelnie połączony z zaworem.
Zespół rury zdmuchującej w skład którego wchodzą dwa zespoły rur zdmuchujących, połączonych zespołem rury łączącej. Każdy zespół rury zdmuchującej zaopatrzony jest w dysze zdmuchujące. Rury zdmuchujące są obustronnie zaślepione i wyposażony na końcach w dwa ślizgi współpracujące z prowadnicami kotła.
Zawór zdmuchiwacza zamocowany jest do wspornika zaworu i połączony z zespołem rury teleskopowej. W dolnej części zaworu znajduje się kołnierz do mocowania rurociągu. Zawór jest wykonany z tzw. uszczelnieniem mieszkowym i nie wymaga żadnych czynności obsługowych.
Zespół uszczelnienia rury dyszowej jest stosowany, aby umożliwić przejście rury dyszowej przez ścianę kotła z zabezpieczeniem przed przedostawaniem się gazów i pyłów do atmosfery. Powietrze uszczelniające jest doprowadzane do przestrzeni pomiędzy pierścieniami zgarniającymi przez otwory w tulei.
Wentylator powietrza zaporowego i uszczelniającego zamontowany jest do belki nośnej zdmuchiwacza. W przypadku pulsacji powietrza w kotle lub niewielkiego nadciśnienia wentylator zapobiega przedostawaniu się gazów korozjotwórczych do zespołu rury teleskopowej, rury dyszowej, rury zdmuchującej oraz zaworu zdmuchiwacza. Dodatkowe podłączenie powietrza zaporowego do zespołu uszczelniającego rury dyszowej uniemożliwia przedostawaniu się gazów i pyłu do atmosfery.