Wentylatory specjalnego przeznaczenia

W okresie kilku dziesięcioleci w ITC w Łodzi opracowano wiele typoszeregów wentylatorów specjalnego przeznaczenia, a szczególnie dla instalacji energetyki zawodowej. Obecnie oferujemy wentylatory energetyczne najnowszej generacji, sprawdzone eksploatacyjnie.

Wentylatory promieniowe podmuchowe typu WPP-163/71-B, WPP-170/71-B

Opracowany w 2000r. w ITC wentylator promieniowy podmuchowy z kierownicą wstępną osiową do przetłaczania powietrza niezapylonego w instalacji podmuchu kotła OP-130, charakteryzuje się zwartą konstrukcją oraz łatwym demontażem.

Jednostrumieniowe koło wirnikowe konstrukcji spawanej osadzone bezpośrednio na czopie silnika, składa się z tarczy przedniej (wielostożkowej), tarczy nośnej oraz prostych łopatek. Wirnik napędzany jest silnikiem elektrycznym na łapach z kołnierzem ze wzmocnionym ułożyskowaniem, wyprowadzeniem czujników temperatury w łożyskach oraz wyprowadzeniem czujników temperatury uzwojenia, z węzłami łożyskowymi uszczelnionymi pierścieniami V-ring.

Demontaż koła wirnikowego nie wymaga demontażu ani wlotu kolanowego, ani kierownicy wstępnej osiowej (masa wentylatora z silnikiem wynosi ok. 5000 kg).

Wentylator wraz z zespołem napędowym zapewnia gwarantowaną 3-letnią pracę, aż do wymiany łożysk silnika o mocy N=110 kW (OP-132 K-1) oraz N = 132 kW (OP-132 K-2).

Niski poziom hałasu emitowanego przez wentylator nie wymaga akustycznej osłony.

Wentylator WPP

Dwa wentylatory promieniowe podmuchowe zainstalowano w 2001r. oraz dwa w 2002r. w EC 3 w Łodzi

Wentylatory promieniowe młynowe WPM1-217/20-S

Opracowane w ITC wentylatory młynowe pracują w elektrociepłowniach w szczególnie niekorzystnych warunkach. Temperatura powietrza podawanego do wentylatorów wynosi 300÷330 °C przy zapyleniu ~ 1000 mg/m3.

Zmodernizowane młyny z którymi współpracuje wentylator wymagają większego niż dotychczas spiętrzenia wentylatora przy zachowaniu wymaganego strumienia objętości. Znamionowe wartości parametrów wentylatora wynoszą: qv = 11 m³/s i Δp = 11 kPa przy gęstości gorącego powietrza ρ= 0,64 kg/m3. Prędkość koła wirnikowego u2 wynosi 170 m/s = ½ Ma

Odpowiednio dobrana kinematyka wieńca łopatkowego oraz zastosowane materiały osłaniające łopatki przed wycieraniem zapewniającą wieloletnią żywotność wirników wentylatorów. Znacznie poprawiono bezawaryjną pracę wentylatorów młynowych wydłużając okres między naprawami lub wymianą kół wirnikowych.

Wentylator WPM1

Wentylatory młynowe konstrukcji ITC zainstalowano w EC 3 w Łodzi.

Wentylatory wyciągowe

Stosowane dotychczas w wentylatorach wyciągowych koła wirnikowe z łopatkami profilowanymi posiadają tę wadę, że w przypadku przetarcia się łopatek pył wypełnia ich pustą przestrzeń. W efekcie tego zjawiska występują nadmierne drgania w łożyskach wentylatora doprowadzające do awaryjnych przestojów i zmniejszenia mocy kotła.

W ITC opracowano rozwiązanie koła wirnikowego o następujących własnościach:

  • kinematyka wieńca łopatkowego zapewnia bardziej równomierny od dotychczasowego rozkład prędkości w kanale międzyłopatkowym, a więc i mniejsze działanie erozyjne pyłu kotłowego na wirnik,
  • zastosowanie łopatek jednopowłokowych z wymiennymi nakładkami umożliwia ich wymianę bez demontażu wirnika,
  • zastosowanie wymiennych łopatek nie powoduje utraty wyważenia wirnika.

Eksploatacja zmodernizowanych przez ITC wentylatorów wykazała znaczne przedłużenie żywotności i skrócenie czasu remontu. Po roku eksploatacji stwierdzono jedynie ślady wytarcia na nakładkach, a ich wymiany dokonano dopiero po 3 latach pracy.

Wentylatory promieniowe uszczelniające młyny typu WPUM-90/33-B

Zaprojektowany i wykonany w ITC wentylator WPUM jest przeznaczony do transportu powietrza w instalacji uszczelniającej młyny. Wentylator ten jest wirnikową maszyną promieniową jednostopniową w pełni bezpieczną. Koło wirnikowe, konstrukcji spawanej, osadzone jest bezpośrednio na czopie wału silnika. Całość konstrukcji ustawiona jest na wibroizolatorach.

Wentylator charakteryzuje się bardzo płaskim przebiegiem wartości ciśnienia Δp = 13,5÷12,7 kPa w odpowiadającym spiętrzeniu przedziale wydatku qv = 0,2 m³/s ÷ 0,7 m³/s.

Sprawność całkowita dla qv = 0,6 m³/s, ηc = 0,58. Wentylator wyposażony jest dodatkowo w tłumik zainstalowany po stronie ssącej. Zarówno wentylator, jak i tłumik są zabezpieczone antykorozyjnie.

Wentylator WPUM