Tłumiki, obudowy i osłony akustyczne

Dla potrzeb wyciszenia maszyn i urządzeń ITC projektuje i wykonuje dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne (całkowicie zamknięte, z naturalną lub wymuszą wentylacją) obudowy częściowe, ekrany i tłumiki akustyczne.

Charakteryzują się one:

 • łatwy dostęp do wszystkich elementów i mechanizmów wyciszanej maszyny lub urządzenia,
 • łatwy montaż i demontaż poszczególnych podzespołów obudowy,
 • ograniczenie hałasu do wartości dopuszczalnych na stanowiskach pracy,
 • zapewnienie warunków odpowiedniego chłodzenia.

Zastosowanie do:

 • turbin,
 • generatorów,
 • pomp,
 • silników elektrycznych,
 • wzbudnic,
 • szczotkotrzymaczy,
 • wentylatorów,
 • sprężarek,
 • młynów.

Obudowy, izolacje, oslony akustyczne Obudowy, izolacje, oslony akustyczne Obudowy, izolacje, oslony akustyczne

Izolacje akustyczne wentylatorów i młynów

W warunkach zwartej zabudowy urządzeń i instalacji z udziałem wentylatorów, młynów i innych ma-szyn energetycznych niejednokrotnie brak jest miejsca na zamontowanie obudowy akustycznej w sposób umożliwiający łatwy dostęp do mechanizmów, wzierników, kontrolek itp. Często w takich przypadkach niemożliwy jest remont wentylatora bez całkowitego demontażu obudowy. Rozwiązaniem zapewniającym wówczas ograniczenie hałasu emitowanego przez korpus wentylatora, przy jednoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego dostępu do wszystkich mechanizmów, jest za-montowanie izolacji akustycznej bezpośrednio na korpusie.

Izolacja akustyczna wentylatorów i młynów Izolacja akustyczna wentylatorów i młynów

Materiałem stosowanym na izolacje akustyczne są najczęściej wełny bazaltowe i szklane. Izolacje mogą być montowane na stałe do korpusu lub w postaci demontowanych paneli. Właściwy dobór materiału akustycznego uwzględniający widmo akustyczne emitowanego hałasu, pozwala osiągnąć skuteczność nie mniejszą od skuteczności akustycznej obudów, przy znacznie niższych nakładach finansowych i mniejszej czasochłonności wykonania.

Osłony akustyczne wzbudnic turbogeneratorów

Osłona wzbudnicy zaprojektowana i wykonana jako konstrukcja samonośna jest przystosowana do wielokrotnego montażu i demontażu. Konstrukcja osłony umożliwia łatwy dostęp do wnętrza wzbudnicy, gdzie zainstalowane są elementy i mechanizmy turbozespołu. Wnętrze osłony jest wykonane jako ustrój dźwiękochłonny. Posadowiona jest na podkładkach antywibracyjnych. Posiada oświetlenie wewnętrzne, drzwi wejściowe z obu stron obudowy, otwory okienne oraz własny układ wentylacyjny, zapewniający temperaturę na poziomie 25°C. Całość jest użebrowana, przestrzenie ścian są wypełnione niepalnym materiałem dźwiękochłonnym. Wykonujemy osłony standardowe i w wersji przeciw-wybuchowej.

Osłony akustyczne wzbudnic turbogeneratorów Osłony akustyczne wzbudnic turbogeneratorów

Akustyczne zabezpieczenia pomp i silników elektrycznych

Zastosowanie przezroczystych kurtyn z PCV pozwala na elastyczne kształtowanie osłon zabezpieczających nawet duże maszyny i urządzenia. W przypadku drobnych przeglądów i napraw nie ma potrzeby demontować całej osłony a jedynie jej niezbędne fragmenty. Izolacyjność akustyczna osłon wynosi przy dwukrotnym przesłonięciu kurtynami od 10 do 15 dB. Kurtyny wykonane są z materiału samogasnącego. Panele nośne mogą być wykonane z blachy stalowej powlekanej lub aluminiowej i wypełnione wełną mineralną, płytami z wełny szklanej, melaminą lub piankami poliuretanowymi.

Akustyczne zabezpieczenia pomp i silników elektrycznych Akustyczne zabezpieczenia pomp i silników elektrycznych

Rozkład hałasu w otoczeniu wyciszonego silnika napędzającego wentylator

Izolacje akustyczne rurociągów i kanałów

Duże znaczenie dla ograniczenia hałasu pochodzącego od przepływu czynnika w kanałach i rurociągach ma ich konfiguracja. Właściwe kształtowanie tras komunikacyjnych oraz zapewnienie optymalnych prędkości przepływu może zapewnić warunki, w których zbędne będą zabezpieczenia akustyczne. Hałas powstaje głównie na skutek zmiany prędkości przepływającego czynnika, zawirowań w miejscach zmiany kierunku przepływu, na ostrych krawędziach itp. Drugim źródłem hałasu są ścianki pobudzone do drgań w wyniku przepływu czynnika.

Izolacja akustyczna rurociągów i kanałów Izolacja akustyczna rurociągów i kanałów

Skutecznym sposobem ograniczenia hałasu od kanałów wentylacyjnych i rurociągów transportujących ciecze i gazy jest ich izolowanie. Zasady doboru izolacji na kanały są podobne do stosowanych w przypadku korpusów maszyn. Na izolacje akustyczne stosuje się powszechnie wykorzystane materiały termoizolacyjne, tworząc z nich w uzasadnionych przypadkach wielowarstwowe kompozyty.

Izolacja akustyczna rurociągów i kanałów