Tłumiki hałasu wydmuchu pary

Na podstawie wieloletnich badań w laboratoriach Instytutu Techniki Cieplnej w Łodzi opracowano i wdrożono do produkcji tłumiki hałasu wydmuchu pary i gazów o wysokich parametrach. Ich cechą wspólną jest zwarta i samonośna konstrukcja, mała masa. Tłumiki charakteryzują się wysoką skutecznością akustyczną (od 25 do 50 dB), pewnością ruchową i żywotnością.

 • za zaworami bezpieczeństwa
 • za zaworami rozruchowymi
 • za zaworami regulacyjnymi
 • za zaworami impulsowymi
 • za stacjami redukcyjno-schładzającymi
 • wyloty ze smoczków rozruchowych
 • odgazowywacze
 • przedmuchiwanie kotłów
 • przedmuchiwanie instalacji
 • rozprężacze
 • syfony
 • akumulatory ciepła
 • zrzuty pary z turbin
 • zrzuty z turbopompy
 • zrzuty pary z autoklawów
 • zabezpieczenia skraplaczy

Zakres strumienia masy - od 2 do 475 t/h
Zakres ciśnień - od 0,10 do 16,20 MPa
Zakres temperatur - od 105 do 545 °C
Masy tłumików - od 30 do 2500 kg
Wymiary gabarytowe (średnica x długość) - od 106 x 500 do 2500 x 4500 mm
Redukcja hałasu - od 25 do 50 dB
Wyprodukowano setki sztuk tłumików dla kilkudziesięciu typów kotłów i instalacji, w tym do instalacji poremontowego przedmuchiwania kotłów energetycznych. Tego typu tłumiki jako przewoźne są stosowane przez różne firmy remontujące i modernizujące kotły energetyczne. Proste i niskie koszty tłumików pozwalają na powszechne ich stosowanie w instalacjach już pracujących, jak i nowo projektowanych nowoczesnych kotłach.

Tłumik hałasu wydmuchu pary

Referencje

 • ZEC S.A. Łódź
 • El. Dolna Odra
 • El. Opole
 • EC Gdynia
 • EC Kraków
 • EC Zielona Góra
 • EC. Czechnica
 • PEC Ustronna
 • PEC Grudziądz
 • PETROCHEMIA Gdańsk
 • PETROCHEMIA Płock
 • ZPT Radom
 • ERG Pustków
 • Z.Ch. POLICE