Ssawodmuchawa do biogazu

Ssawa DP1-50/28 przeznaczona jest do transportu biogazu na wysypiskach odpadów komunalnych i w oczyszczalniach ścieków w zakresie strumienia objętości od 100 do 720 m3/h I INNYCH NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE. Max. spiętrzenie wynosi ~ 13 kPa.

Ssawodmuchawa do biogazu

Ssawa serii DP1 jest maszyną jednostopniową wykonaną ze stali kwasoodpornej techniką spawania. Charakteryzuje się małymi gabarytami, zwartą konstrukcją (wirnik jest zamontowany bezpośrednio na wale silnika), bardzo dokładnym wykonaniem i wyważeniem dynamicznym wirnika, wysoką sprawnością oraz małym zapotrzebowaniem mocy. Konstrukcja ssawy została zaprojektowana (zarówno pod względem przepływowym jak i mechanicznym) w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi, gdzie jest również wykonywana. Ssawa jest sterowana falownikiem w zakresie prędkości obrotowej od 1500 do 5200 1/min, co pozwala na idealne, elastyczne dostosowanie parametrów pracy ssawy do wymagań instalacji, przy małym zużyciu energii. Wraz ze ssawą oferujemy również system regulacji ciśnienia na króćcu tłocznym.
Ssawa utrzymuje wówczas samoczynnie zadane ciśnienie.
Ssawa została zaprojektowana i zbudowana specjalnie do transportu biogazu i spełnia wymagania Dyrektywy 94/9/WE. Posiada cechę budowy ATEX 3GEExd IIA T4.
Instytut Techniki Cieplnej dostarczył w ciągu 9 lat na rynek w Polsce około 20 ssaw biogazowych o mocy silnika 4 kW, które pracują bezawaryjnie w instalacjach elektrowni na biogaz wysypiskowy oraz w oczyszczalni ścieków.
Pod względem łatwości dopasowania parametrów do wymagań wysypiskowych oraz poziomu hałasu ssawa ITC okazała się konkurencyjna dla ssaw innych producentów.
Polecamy ją zainteresowanym rozwiązaniem problemów ekologicznego kształtowania wysypisk i bezpiecznej eksploatacji instalacji biogazowych.