Instalacje biogazowe

Oferujemy zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie do eksploatacji instalacje technologiczne do pozyskiwania i wykorzystywania biogazu z wysypisk odpadów.

Instalacja składa się z:

 • stacji zbiorczej biogazu,
 • kontenerowej stacji ssawy biogazu,
 • pochodni,
 • agregatu prądotwórczego.

Stacja zbiorcza biogazu

Stacja zbiorcza zapewnia podłączenie studni gazowych do odwadniacza, a następnie poprzez odcinek regulacyjno - pomiarowy z kolektorem zbiorczym wyposażonym w wakuometr. Odcinek pomiarowy pozwala na podłączenie przenośnego analizatora i anemometru oraz ustawienie optymalnej wielkości przepływu klapą regulacyjno-odcinającą.

Kontenerowa stacja ssawy biogazu

Kontenerowa stacja biogazu składa się z:

 • pomieszczenia ssawy,
 • pomieszczenia automatyki

Stacja zamontowana jest w kontenerze ocieplonym 20 stopowym wyposażonym w przegrodę z oknem gazoszczelnym oddzielającym pomieszczenie ssawy od pomieszczenia automatyki. Kontener jest ocieplony wełną mineralną o grubości 100 mm . Podłoga wykonana jest ze sklejki wodoodpornej przeciwpoślizgowej o grubości 20mm. Kontener posiada okna oraz osobne wejście do każdego pomieszczenia. Atmosferę w kontenerze kontroluje system eksplozymetryczny nastawiony
na dwa stopnie alarmu. W pierwszym stopniu ?ostrzeżenie ? włącza wentylator oraz sygnał świetlny, zaś po przekroczeniu drugiego stopnia odcina dopływ gazu zaworem, wyłącza ssawę i uruchamia syrenę alarmową. Instalacja elektryczna w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem wykonana jest w wersji przeciwwybuchowej.

W pomieszczeniu ssawy znajdują się:

 • ssawo-dmuchawa przeciwwybuchowa o zmiennych parametrach pracy:
  • wydajność - 100÷700 m3/h (standard), inna na specjalne zamówienie
  • ciśnienie - 10÷130 mbar (standard), inna na specjalne zamówienie
 • przerywacze płomienia przed i za ssawą
 • przetwornik ciśnienia
 • filtro-odwadniacz
 • manometr z zaworem przyciskowym na kolektorze ssawy
 • wakuometr z zaworem przyciskowym na zasilaniu ssawy
 • odcinek pomiarowy z króćcami i aparaturą do pomiaru składu, temperatury i strumienia przepływu gazu
 • kolektor zasilający odbiorniki biogazu w tym pochodnię oraz silnik agregatu prądotwórczego
 • analizator biogazu

W pomieszczeniu automatyki znajduje się wyposażenie, które zapewnia:

 • o utrzymanie stałego zadanego ciśnienia biogazu przed pochodnią i agregatem,
 • sterowanie pochodnią,
 • blokadę transportu biogazu do agregatów w przypadku przekroczenia ustalonego składu biogazu,
 • system bezpieczeństwa gazowego.

Istnieje możliwość monitoringu pracy instalacji oraz kontroli jej parametrów.

Pochodnia

Pochodnia może pracować jako urządzenie samodzielne lub być załączana w przypadku awarii agregatu. Może być wykonana jako wolnostojąca lub zamontowana na specjalnej podstawie nad dachem kontenera ssawy i zabezpieczona dodatkowo przed działaniem wiatrów odciągami. Pochodnia wykonana jest ze stali kwasoodpornej , a konstrukcja wsporcza ze stali zwykłej zabezpieczonej antykorozyjnie (cynkowana). Przyłącze gazowe wykonane jest izolowaną rurą z kolektora ssawy.

Dane techniczne i wyposażenie:

 • dane techniczne:
  • wydajność znamionowa - do 250 m³/h lub inna na zamówienie
  • moc cieplna znamionowa - 600 kW
  • max ciśnienie gazu - 50 mbar
  • czas spalania > 0,3 sek
  • czynnik spalany biogaz - 25÷60% CH4
 • wyposażenie:
  • przerywacz płomienia,
  • elektroniczny układ zapłonowy,
  • układ kontroli płomienia UV,
  • zabezpieczenie przed wzrostem temperatury w rurce mieszania,
  • automatyczny układ regulacji temperatury płomienia.

Agregaty prądotwórcze dobrane są do spalania gazu wysypiskowego

Każde z urządzeń wyposażone jest w szafę automatyki wraz z jednostką synchronizującą z siecią energetyczną. Umożliwia to pełną kontrolę parametrów i monitoring pracy urządzenia oraz pracę równoległą z siecią ZE. Agregaty prądotwórcze zabudowane są w kontenerach posiadających odpowiednie wyciszenie, system wentylacji zapewniający przepływ odpowiedniej ilości powietrza wymaganej do pracy systemu ( powietrze do schładzania oraz procesu spalania mieszanki paliwowej). Kontener umożliwia wyciszenie pracującego agregatu prądotwórczego do poziomu 80 dB z odległości 1 m, dzięki odpowiedniej izolacji akustycznej. Instalacja spalinowa wyposażona jest w tłumik na spalinach, redukujący hałas emitowanych spalin do poziomu 75 dB z odległości 1 m.

Schemat technologiczny instalacji biogazowej