Dysze rozpylające

W ITC wykonywane są następujące rodzaje dysz rozpylających, stosowanych do wtryskiwania wody do pary przegrzanej, w celu regulowania jej temperatury.

Ciśnieniowe rozpylacze wirowe

Schemat rozpylacza, wymiary gabarytowe i wartości współczynnika przepływu Kv, który jednocześnie stanowi oznaczenie stosowane przy zamawianiu rozpylaczy w ITC, podane są na rysunku i w tablicy.

Ciśnieniowe rozpylacze wirowe - zdjęcie
Ciśnieniowe rozpylacze wirowe - rysunek

Kv
[m³/h]
d1
[cale]
h
[mm]
d2
[mm]
L
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
0,06 G 3/8 12 26 47 19 12
0,08
0,10
0,12
0,16
0,21
0,34 G 1/2 16 35 67 24 19
0,42
0,51
0,65
0,90
1,10
1,60 G 3/4 18 45 80 32 24
2,00
2,50
3,10
4,00
4,70

Rozpylona struga wodna ma kształt stożka z pustym wnętrzem.

Ciśnieniowe rozpylacze strumieniowo-wirowe

Schemat rozpylacza, wymiary charakterystyczne i wartości współczynnika Kv podane są na rysunku i w tablicy.

Ciśnieniowe rozpylacze strumieniowo-wirowe - zdjęcie
Ciśnieniowe rozpylacze strumieniowo-wirowe - rysunek

Kv
[m³/h]
d₀
[mm]
D
0,18 2,5 M18×1,5
0,34 3,2 M20×1,5
0,58 4,0 M24×1,5
0,88 5,0 M27×1,5
1,22 6,0 M33×2
1,60 7,0 M33×2

Rozpylona struga wodna ma kształt stożka pełnego.

Dysze dwuczynnikowe (z rozpyleniem parowym)

Rozpylenie wody następuje w wyniku działania na strugi wody prostopadłych strumieni pary. Dysze charakteryzują się możliwością rozpylenia dużego strumienia masy wody. Projektowane są indywidualnie dla danego obiektu.

Zespoły wtryskowe: zawór regulacyjny - dysza wtryskowa

Wartości współczynnika przepływu Kv dysz rozpylających dobierane są odpowiednio do potrzeb obiektu. Wymiary gabarytowe zespołu dostosowane są do średnicy rurociągu parowego.

Zespoły wtryskowe - zdjęcie
Zespoły wtryskowe - rysunek

⌀D A B C
200 180 80 370
250 400
300 420
350 450
400 470
450 500
500 520