Badania akustyczne

Świadczymy usługi od początku lat 70 w zakresie:

 • badań:
  • własności akustycznych materiałów,
  • parametrów akustycznych maszyn, urządzeń
  • parametrów aeroakustycznych oraz aerodynamicznych wentylatorów, elementów instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
 • pomiarów akustycznych na stanowiskach pracy i w środowisku naturalnym
 • opracowań rozwiązań konstrukcyjnych zabezpieczeń akustycznych maszyn i urządzeń

Opracowywujemy:

 • oceny wpływu obiektów przemysłowych, inwestycji liniowych na klimat akustyczny środowiska
 • analizy instalacji w zakresie akustycznym dla potrzeb pozwoleń IPPC
 • programy ochrony środowiska przed hałasem dla dużych zakładów przemysłowych
 • programy ochrony przed hałasem dla potrzeb służb BHP
 • projekty rozwiązań ograniczających poziom emisji do środowiska (zakład, droga, obiekt, maszyna)
 • pomiary i analizę pulsacji ciśnienia cieczy i gazów w rurociągach, pompach, sprężarkach, sortownikach i wlewach maszyn papierniczych
 • pomiary i analizę wibroakustyczną dynamicznego stanu maszyn wirnikowych: turbozespoły, turbiny, generatory, silniki, sprężarki, wentylatory, pompy
 • kompleksowe pomiary wibroakustyczne maszyn tj.: prasy, wlewy, sortowniki, transformatory, rurociągi w przemyśle papierniczym, włókienniczym, maszynowym
 • wzorcowanie: przetworników drgań (indukcyjne, elektrodynamiczne, piezoelektryczne), mierników drgań oraz dowolnych zestawów pomiarowych drgań
 • wyważanie wentylatorów w łożyskach własnych