Strona główna | Mapa strony

Ochrona fizyczna budynków i parkingu IEn-OTC w latach 2021-2022

08 marca 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

„Ochrona fizyczna budynków i parkingu IEn-OTC w latach 2021-2022”


ZAMAWIAJĄCY
Instytut Energetyki Instytut Badawczy, Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi , ul. Dąbrowskiego 113, 93-208 Łódź, woj. łódzkie,
tel. (42) 643 42 14, faks: (42) 643 66 22

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna budynków i parkingu Zamawiającego przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem i rabunkiem mienia. Lokalizacja: Łódź, ul. Dąbrowskiego 113. Całkowita powierzchnia terenu: 6,35 ha, w tym powierzchnia parkingu: 1,65 ha. Liczba budynków: 15, w tym 4 budynki 1-piętrowe, pozostałe parterowe.
W odniesieniu do budynków przewiduje się pełnienie całodobowej ochrony fizycznej.
W odniesieniu do parkingu przewiduje się pełnienie całodobowej ochrony fizycznej.

TERMIN WYKONANIA:
  01.04.2021 ÷ 31.03.2022

PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: zgodnie z art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych

Kryteria oceny ofert: cena (60%), status ZPCh 25% i pozwolenie radiowe (15%)
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja warunków zamówienia:
ien.ezamawiajacy.pl lub itc.edu.pl.

Termin składania ofert: 15.03.2021r. do godz. 10:00
Miejsce składania ofert:  na platformie pod adresem  https://ien.ezamawiajacy.pl

Pełny tekst ogłoszenia dostępny jest w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr ogłoszenia w BZP 2021/BZP 00014384/01

 

Dokumenty zamówienia https://gofile.io/d/5aBaGh