Strona główna | Mapa strony

Zamówienia publiczne OTC "ITC"

 

 

Ostatnia aktualizacja: 28.06.2019

 

 
Kontakt e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
 

 
 
 
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane różne
 
 

 

Lp.

 

 

Przedmiot zamówienia

 

 

Rodzaj zamówienia

 

 

Przewidywany tryb lub inna procedura

 

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

 

 

1.

 

 

 

 

Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2019-31.07.2020

 

 

 

Nowa Informacja o wyborze wykonawcy

 

 

Dostawa

 

 

przetarg nieograniczony

art. 24 aa