Strona główna | Mapa strony

Zamówienia publiczne OTC "ITC"

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11.06.2018

 

 
Kontakt e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
 

 
 
 
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane różne
 
 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

1.

 

Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w okresie 01.08.2018-31.07.2019

 

Informacja o wyborze wykonawcy

Dostawa

przetargu nieograniczonego w oparciu o art. 24aa

maj 2018 r.