Strona główna | Mapa strony

Zamówienia publiczne OTC "ITC"

Ostatnia aktualizacja: 07.02.2022

 


 

Kontakt e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl

 


 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane różne

 

Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia Przewidywany tryb lub inna procedura Przewidywany termin wszczęcia postępowania
1. Dostawa energii elektrycznej dla IEn-OTC w eoku 2022 Dostawa przetarg nieograniczony w oparciu o art.275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 – Prawo Zamówień Publicznych  
2. Ochrona fizyczna budynków i parkingu IEn-OTC w latach 2022-2023 Usługa