Strona główna | Mapa strony

Zamówienia publiczne OTC "ITC"

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 20.03.2017

 

 
Kontakt e-mail: zamowienia.publiczne@itc.edu.pl
 

 
 
 
 
Plan postępowań o udzielenie zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane różne
 
 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

 

1.

 

Usługa ochrony mienia

link

Usługi

Procedura, o której mowa w art. 138o pkt 1 Pzp

Orientacyjna wartość zamówienia – 533 000 zł (127 667,73 euro)

marzec 2017 r.