Strona główna | Mapa strony

MIKROPROCESOROWE CIEPŁOMIERZE DO PARY WODNEJ

 

         W „ITC” w 1990 r. rozpoczęto produkcję liczników ciepła dla przegrzanej pary wodnej z przelicznikiem typu MEC i zwężkowym układem pomiaru strumienia pary. Już pierwsza wersja z przelicznikiem MEC-02 zainstalowana w 1990 r. wykazała dużą pewność pracy (do dnia dzisiejszego nie uległa uszkodzeniu). W miarę nabywania doświadczenia i wzrostu potrzeb dostawców i odbiorców pary, powstawały następne wersje liczników: MEC-05 i MEC-06. W tych wersjach wymagane było przeprogramowywanie pamięci w dodatkowym układzie poza przelicznikiem, w przypadku zmian wymiarów kryzy pomiarowej. Było to uciążliwe, tym bardziej, że ze wzrostem cen energii cieplnej coraz częściej odbiorcy pary korygowali swoje zapotrzebowanie. Dlatego powstała wersja MEC-07, całkowicie programowalna z własnej klawiatury, dzięki czemu przeprogramowanie jakichkolwiek zmian warunków odbioru odbywa się natychmiast w miejscu zainstalowania przelicznika
u odbiorcy pary. Wszystkie elementy składowe ciepłomierzy mają aprobatę typu Głównego Urzędu Miar.

Na III Targach Energooszczędnego i Ekologicznego Ogrzewania CIEPLO (Gdańsk) Instytut Techniki Cieplnej został wyróżniony za "własne oryginalne rozwiązanie nowoczesnego mikroprocesorowego ciepłomierza do pary wodnej przegrzanej z przelicznikiem typu MEC", a na VII Międzynaro-dowych Targach "Pomiar i Oszczędność Ciepła" ECODOM (Katowice) ITC uzyskał medal za "System aktywizacji danych z mikroprocesorowych ciepłomierzy do pary wodnej lub wody typu MEC".
W rejonie łódzkim większość odbiorców pary została wyposażona w ciepłomierze produkcji ITC (ponad 250 sztuk). Ciepłomierze uzyskały wysoką ocenę użytkowników.

Oddział prowadzi szkolenie użytkowników ciepłomierzy oraz serwis pogwarancyjny ciepłomierzy.

Korzyści z eksploatacji ciepłomierzy:

 

1. Znaczne rozszerzenie zakresu pomiarowego pozwala zliczać energię cieplną w szerokim zakresie poboru pary,

2. Rejestracja pobieranej mocy oraz rejestracja przekroczeń mocy zamówionej umożliwia dostosowanie zamówionej mocy do rzeczywistych potrzeb,

3. Rejestracja niedotrzymania parametrów pary daje możliwość wymuszania na dostawcy zapewnienia wymaganych parametrów, bądź korekcji ceny za pobraną energię,

4. Umieszczanie przelicznika wraz z przetwornikami pomiarowymi i zaworami odcinającymi w plombowanej skrzynce bezpośrednio w węźle cieplnym uniemożliwia kradzież energii,

5. Przeliczniki mogą mierzyć jednocześnie ciepło dla dwóch odbiorców, np. dla odbiorcy głównego i pododbiorcy,

6. Uniwersalne oprogramowanie przelicznika MEC-07 pozwala na dostosowanie ciepłomierza do wymagań i warunków narzuconych przez użytkownika oraz zastosowanie przelicznika nie tylko do pomiaru ilości ciepła w parze, ale również uwzględnienie ciepła w skroplinach powrotnych. Przelicznik ten umożliwia również wyznaczanie mocy cieplnej pobranej z kotła parowego.


Kontakt:

Andrzej Andrzejczak tel. 601 826 747