Strona główna | Mapa strony

Zdmuchiwacz XCE-2 (Xcep1.1B)

Parametry techniczne:

 • Czynnik roboczy - para przegrzana
 • Ciśnienie pary dolotowej - 2,8 do 4 MPa
 • Temperatura pary dolotowej - 400°C do 450°C
 • Skok rury dyszowej - 200 mm
 • Skuteczny promień zdmuchiwania - 2,5 m
 • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
 • Moc silnika - 0,37 kW
 • Masa zdmuchiwacza - ok.113 kg

Budowa i sposób działania:

 • Zdmuchiwacz wyposażony jest w zawór z tzw. uszczelnieniem mieszkowym w części znajdującej się poza strefą bezpośredniego oddziaływania pary o wysokiej temperaturze. Uszczelnienie to eliminuje całkowicie konieczność okresowego regulowania i doszczelniania dławnicy zaworowej. Zawór posiada specjalną przegrodę uniemożliwiającą zniszczenie przylgi zaworowej przez ciała stałe, które mogą znajdować się w instalacji parowej.
 • Zdmuchiwacz posiada uszczelnienia rury zaworowej z częścią napędową w postaci tzw. uszczelnienia pakietowego regulowanego z zewnątrz od strony czołowej zdmuchiwacza.
 • Zdmuchiwacz zaopatrzono w dodatkowy łącznik przykotłowy o długości 120mm, wyposażony w osłonę termiczną. Łącznik spełnia rolę osadnika pyłów z przestrzeni przykotłowej, a jednocześnie zabezpiecza uszczelnienie rury dyszowej przed bezpośrednim wpływem oddziaływania wysokiej temperatury. Podczas np.: demontażu zdmuchiwacza, łącznik może pozostać przy kotle.
 • Głowica z dyszą Lavala wykonana jest jako odlew ze żaroodpornego staliwa. Sposób zamocowania głowicy dyszowej umożliwia precyzyjne ustawienie miejsca zdmuchiwania.
 • W zakresie sterowania elektrycznego zdmuchiwacz XCE-2 (Xcep1.1B) został wyposażony w wysokotemperaturowe mikrowyłączniki. Cykl pracy zdmuchiwacza może być nastawiany w sposób, umożliwiający wykonanie przez głowicę czyszczącą dowolnej liczby obrotów.