Strona główna | Mapa strony

Zdmuchiwacz ZPWW2

Parametry techniczne:

  • Czynnik roboczy - para przegrzana
  • Ciśnienie pary dolotowej - 1,58 do 4 MPa
  • Temperatura pary dolotowej - do 4500C
  • Skuteczny promień zdmuchiwania - 1,5 m
  • Długość rury dyszowej - do 3 m
  • Rozmieszczenie dyszy Lavala - co 200 mm
  • Obroty rury dyszowej - n = 23 obr/min
  • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
  • Moc silnika - 0,55 kW (n = 1400 obr/min)

Budowa i sposób działania:
Wielodyszowy zdmuchiwacz ZPPW2 wyposażony jest w rurę dyszową o długości do 3m.
Rura dyszowa wykonuje ruch obrotowy i posuwisto-zwrotny o skoku 200 mm, a dysze Lavala rozmieszczono w podziałce 200 mm. W porównaniu ze zdmuchiwaczem ZPPW1 o 50% zmniejszono liczbę dysz, przy czym moc pojedynczej dyszy wzrosła 2-krotnie, dzięki czemu wzrosła skuteczność czyszczenia. Jeśli zdmuchiwacz będzie czyścił powierzchnie podgrzewaczy wody, wówczas rura zdmuchiwacza nie musi być podpierana w kotle.