Strona główna | Mapa strony

Zdmuchiwacz ZPW-1

 

Parametry techniczne:

  • Czynnik roboczy - para przegrzana
  • Ciśnienie pary dolotowej - 1,58 do 4 MPa
  • Temperatura pary dolotowej - do 450°C
  • Skuteczny promień zdmuchiwania - 1 m
  • Długość rury dyszowej - do 3 m
  • Rozmieszczenie dyszy Lavala - co 100 mm
  • Obroty rury dyszowej - n = 23 obr/min
  • Kąt obrotu rury dyszowej - od 45° do 360°
  • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
  • Moc silnika - 0,55 kW (n = 1400 obr/min)

Budowa i sposób działania:
Wielodyszowy zdmuchiwacz ZPW-1 wyposażony jest w rurę o długości do 3 m, na której rozmieszczone są dysze Lavala o podziałce 100 mm. Rura dyszowa wykonuje tylko ruch obrotowy. Zdmuchiwacz ten zastępuje dotychczas produkowane zdmuchiwacze Xkep. Jeżeli zdmuchiwacz będzie zabudowany w strefie przegrzewaczy pary, to rura dyszowa musi być wykonana ze stali żaroodpornej i podparta. Rura dyszowa napędzana jest dwustopniową przekładnią ślimakową.
Kąt obrotu rury dyszowej realizowany jest poprzez nastawną krzywkę sterującą zaworem.
Zdmuchiwacz wyposażony jest w zawór z tzw. uszczelnieniem mieszkowym w części znajdującej się poza strefą bezpośredniego oddziaływania pary o wysokiej temperaturze. Uszczelnienie to eliminuje całkowicie okresowe regulowanie i doszczelnianie dławnicy zaworowej. Zawór posiada specjalną przegrodę uniemożliwiającą zniszczenie przylgi zaworowej przez ciała stałe, które mogą znajdować się w instalacji parowej.
Zdmuchiwacz posiada uszczelnienia rury zaworowej z częścią napędową w postaci tzw. uszczelnienia pakietowego regulowanego zewnętrznie.
Zdmuchiwacz zaopatrzono w dodatkowy łącznik przykotłowy o długości 120mm, wyposażony w osłonę termiczną. Łącznik spełnia rolę osadnika pyłów z przestrzeni przykotłowej, a jednocześnie zabezpiecza uszczelnienie rury dyszowej przed bezpośrednim wpływem oddziaływania wysokiej temperatury. Podczas np.: awaryjnego demontażu zdmuchiwacza, łącznik może pozostać przy kotle.