Strona główna | Mapa strony

Zdmuchiwacz XSAe

Parametry techniczne:

  • Czynnik roboczy - para przegrzana
  • Ciśnienie pary dolotowej - 2,8 do 4 MPa
  • Temperatura pary dolotowej - 400°C do 450°C
  • Skok rury dyszowej - 200 mm
  • Skuteczny promień zdmuchiwania - 2,5 m
  • Zasilanie - 3 x 400V, 50 Hz
  • Moc silnika - 0,37 kW
  • Masa zdmuchiwacza - ok.95 kg

Budowa i sposób działania:
W 2001r. opracowano w ITC nowoczesny zdmuchiwacz krótkoskokowy XSAe chroniony zgłoszeniem patentowym P 360215. Prototyp zdmuchiwacza przeszedł pozytywny dwuletni okres intensywnej pracy na kotle OP-130 w EC 2 w Łodzi. W zdmuchiwaczu zastosowano wewnętrzny zawór parowy. Dzięki temu rozwiązaniu uniknięto dodatkowego uszczelnienia trzpienia zaworu. Regulacja szczelności uszczelnienia rury dyszowej dokonywana jest zewnętrznie. Odsunięcie części napędowej od komory paleniskowej, zastosowanie zaworu parowego wewnętrznego oraz łącznika przykotłowego daje gwarancję długiej bezawaryjnej pracy zdmuchiwacza XSAe.