Strona główna | Mapa strony

Dysze rozpylające

W ITC wykonywane są następujące rodzaje dysz rozpylających, stosowanych do wtryskiwania wody do pary przegrzanej, w celu regulowania jej temperatury.

Ciśnieniowe rozpylacze wirowe
Schemat rozpylacza, wymiary gabarytowe i wartości współczynnika przepływu Kv, który jednocześnie stanowi oznaczenie stosowane przy zamawianiu rozpylaczy w ITC, podane są na rysunku i w tablicy.

 

Kv

d1

h

d2

L

S1

S2

m3/h

cale

mm

0,06

G 3/8

12

26

47

19

12

0,08

0,10

0,12

0,16

0,21

0,34

G 1/2

16

35

67

24

19

0,42

0,51

0,65

0,90

1,10

1,60

G 3/4

18

45

80

32

24

2,00

2,50

3,10

4,00

4,70


Rozpylona struga wodna ma kształt stożka z pustym wnętrzem.

 

Ciśnieniowe rozpylacze strumieniowo-wirowe


Schemat rozpylacza, wymiary charakterystyczne i wartości współczynnika Kv podane są na rysunku i w tablicy.

 

Kv
d0
D
m3/h
mm
-
0,18
2,5
M 18 x 1,5
0,34
3,2
M 20 x 1,5
0,58
4,0
M 24 x 1,5
0,88
5,0
M 27 x 1,5
1,22
6,0
M 33 x 2
1,60
7,0
M 33 x 2


Rozpylona struga wodna ma kształt stożka pełnego.

Dysze dwuczynnikowe (z rozpyleniem parowym)

Rozpylenie wody następuje w wyniku działania na strugi wody prostopadłych strumieni pary. Dysze charakteryzują się możliwością rozpylenia dużego strumienia masy wody.
Projektowane są indywidualnie dla danego obiektu.

Zespoły wtryskowe: zawór regulacyjny - dysza wtryskowa

Wartości współczynnika przepływu Kv dysz rozpylających dobierane są odpowiednio do potrzeb obiektu. Wymiary gabarytowe zespołu dostosowane są do średnicy rurociągu parowego.

D

A

B

C

200

180

80

370

250

400

300

420

350

450

400

470

450

500

500

520

Orientacyjne wymiary montażowe, mm