Strona główna | Mapa strony

Zawiadomienie wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie Wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Ochrona fizyczna budynków i parkingu IEn-OTC w latach 2021-2022”

Plik z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty