Strona główna | Mapa strony

Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi

 

 

 

 

 

         Serdecznie witamy na stronie Oddziału Techniki
Cieplnej „ITC” w Łodzi.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

 

 

 

             W dniach 24-26 kwietnia 2018 w Zakopanem  miała miejsce konferencja „XXV Wiosenne Spotkanie Ciepłowników” Jest to jedna z największych, organizowanych w Polsce konferencji poświęconych ciepłownictwu – jej organizatorem jest Spółka BMP. Wiosenne Spotkanie Ciepłowników na trwałe wpisało się w kalendarz spotkań ciepłowników w Polsce, zyskując rangę jednej z najważniejszych imprez branżowych w kraju. Corocznie patronaty obejmowane są przez najważniejsze urzędy i instytucje oraz uczelnie techniczne. Spotkanie to gromadzi przedstawicieli branży ciepłowniczej i energetycznej oraz najważniejszych firm, biur projektowych oferujących urządzenia, rozwiązania techniczne dla branży ciepłowniczej. W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad siedemset osób. Zaprezentowano ponad pięćdziesiąt referatów, odbyło się pięć paneli tematycznych i dwie debaty.  Zorganizowano też sześćdziesiąt stoisk wystawienniczych. W konferencji, na zaproszenie Organizatorów uczestniczył Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki dr inż. Jacek Karczewski, który podczas panelu „Porozmawiajmy o sieci” wygłosił, przygotowany wspólnie z Dyrektorem „Veolia” Łódź – Wiesławem Adamskim referat pt: „Optymalizacja pracy dużych systemów ciepłowniczych na przykładzie łódzkiej sieci pary technologicznej”.  Współpraca „Veolia” Łódź z OTC IEn stanowi doskonały przykład możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych – w łódzkiej sieci ciepłowniczej pracują opracowane w OTC IEn liczniki ciepła w parze typu MEC.
 
     

W dniach 16-17 listopada 2017 roku odbyła się w Licheniu X Jubileuszowa Konferencja: „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Energetyce” Konferencja ta – jak co roku – zgromadziła liczne grono przedstawicieli spółek energetycznych, służb utrzymania ruchu, pracowników nauki i firm świadczących usługi na rzecz energetyki. Organizatorem konferencji jest Spółka BMP zaś jej gospodarzem – Zespół Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin. Od początku trwania tej konferencji Oddział Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki sprawuje nad nią patronat naukowy. Również współpraca Instytutu z redakcją magazynu „Energetyka Cieplna i Zawodowa” (którego wydawcą jest BMP) układa się bardzo dobrze. Na łamach tego czasopisma pracownicy OTC IEn publikują liczne artykuły. Dyrektor OTC IEn Jacek Karczewski uhonorowany został w tym roku tytułem i statuetką „Przyjaciel Redakcji”, która wręczona została podczas trwania X konferencji RURE.  Nowy Przyjaciel Redakcji poprowadził panel wprowadzający do tej konferencji: „Zdiagnozujmy problem – diagnostyka i predictive analysis”

Szczegóły Konferencji RURE 2017 można znaleźć na stronie   http://www.kierunekenergetyka.pl/  oraz w kolejnym – grudniowym wydaniu magazynu ECiZ.


 

    W ramach LXIV Konferencji OSA (Otwarte Seminarium z Akustyki – Open Seminar on Acoustics), która odbyła się w dniach 11-15 września 2017 r. w Piekarach Śląskich, ukazała się monografia pod redakcją dr hab. inż. Dariusza Bismora pt: „Postępy Akustyki 2017 – Advances In Acoustics”. Współautorami jednego z rozdziałów monografii pt: „Redukcja hałasu z instalacji przemysłowych – tłumiki wydmuchu pary” są pracownicy OTC - Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi – dr inż. Jacek Karczewski oraz dr inż. Joanna Kopania.

W artykule przybliżono problematykę związaną z emisją hałasu podczas procesów zrzutu pary z zaworów bezpieczeństwa lub rozruchowych do atmosfery. Opisano zjawiska akustyczne występujące podczas tych procesów. Poruszono również kwestie, dotyczące sposobów jego redukcji za pomocą odpowiednio dobranych i zaprojektowanych tłumików wydmuchu pary.

Bogusławski G., Kopania J., Karczewski J., Redukcja hałasu z instalacji przemysłowcych - tłumiki wydmuchu pary, rozdział w monografii „Postępy Akustyki 2017 - Advances In Acoustics”, pod red. dr hab. inż. Dariusza Bismora, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Gliwice 2017, ISBN 978-83-921663-7-5, str. 623-634