Strona główna | Mapa strony

Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi

 

 

 

 

 

         Serdecznie witamy na stronie Oddziału Techniki
Cieplnej „ITC” w Łodzi.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

 

 

 

 
    
    W ramach LXIV Konferencji OSA (Otwarte Seminarium z Akustyki – Open Seminar on Acoustics), która odbyła się w dniach 11-15 września 2017 r. w Piekarach Śląskich, ukazała się monografia pod redakcją dr hab. inż. Dariusza Bismora pt: „Postępy Akustyki 2017 – Advances In Acoustics”. Współautorami jednego z rozdziałów monografii pt: „Redukcja hałasu z instalacji przemysłowych – tłumiki wydmuchu pary” są pracownicy OTC - Oddziału Techniki Cieplnej ITC w Łodzi – dr inż. Jacek Karczewski oraz dr inż. Joanna Kopania.

W artykule przybliżono problematykę związaną z emisją hałasu podczas procesów zrzutu pary z zaworów bezpieczeństwa lub rozruchowych do atmosfery. Opisano zjawiska akustyczne występujące podczas tych procesów. Poruszono również kwestie, dotyczące sposobów jego redukcji za pomocą odpowiednio dobranych i zaprojektowanych tłumików wydmuchu pary.

Bogusławski G., Kopania J., Karczewski J., Redukcja hałasu z instalacji przemysłowcych - tłumiki wydmuchu pary, rozdział w monografii „Postępy Akustyki 2017 - Advances In Acoustics”, pod red. dr hab. inż. Dariusza Bismora, Polskie Towarzystwo Akustyczne, Gliwice 2017, ISBN 978-83-921663-7-5, str. 623-634

 

 
 
 

     W dniach 25-30 czerwca 2017 r odbyła się w Kościelisku XII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna „Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES-12” W konferencji uczestniczyło prawie stu uczestników reprezentujących najważniejsze ośrodki naukowe w Polsce. Wygłoszono 67 referatów. W konferencji uczestniczył pracownik IEn OTC „ITC” dr inż. Jacek Karczewski, który wygłosił referat “Badanie poprawności pracy UAR bloku energetycznego z wykorzystaniem symulatora rzeczywistego obiektu regulacji.”.  Referat ten uzyskał pozytywne opinie i zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym.