Strona główna | Mapa strony

Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi

 

 

 

 

 

         Serdecznie witamy na stronie Oddziału Techniki
Cieplnej „ITC” w Łodzi.

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

 

 

 

 

 

 W numerze 7/2018 czasopisma „Energetyka” ukazało się, napisane przez Dyrektora OTC IEn Jacka Karczewskiego, wspomnienie o śp. doc. dr inż. Andrzeju Kapitaniaku. Poniżej – za zgodą Redakcji, prezentujemy ten tekst. link do tekstu

 

                              Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy zmarłego w dniu 27 maja 2018r. doc. dr. inż. Andrzeja Kapitaniaka, wybitnego specjalistę w dziedzinie badań kotłów energetycznych, który w Instytucie Techniki Cieplnej w latach 1951- 2002 przepracował ponad 50 lat. Był kierownikiem Zakładu Kotłów i wieloletnim sekretarzem Rady Naukowej ITC. Przez lata pracy w ITC kierował szeregiem prac  badawczych i projektowych związanych bezpośrednio z eksploatacją, montażem, rozruchem i pomiarami kotłów i urządzeń przykotłowych. Współpracował  z największymi firmami i koncernami energetycznymi - wiele Jego rozwiązań wdrożonych zostało w energetyce. Był autorem wielu publikacji naukowych, prowadził wykłady na Politechnice Łódzkiej. Był również rzeczoznawczą zespołu SIMP, członkiem Sekcji Spalania Komitetu Termodynamiki i Spalania Polskiej Akademii Nauk. oraz ekspertem w dziedzinie kotłów parowych przy Organizacji Narodów Zjednoczonych

Żegnamy człowieka rzetelnego i prawego, otwartego na ludzkie sprawy, życzliwego i serdecznego kolegę.

 

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy szczerego współczucia.

Koleżanki i Koledzy z Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki

 


           
 
W dniach 24-26 kwietnia 2018 w Zakopanem  miała miejsce konferencja „XXV Wiosenne Spotkanie Ciepłowników” Jest to jedna z największych, organizowanych w Polsce konferencji poświęconych ciepłownictwu – jej organizatorem jest Spółka BMP. Wiosenne Spotkanie Ciepłowników na trwałe wpisało się w kalendarz spotkań ciepłowników w Polsce, zyskując rangę jednej z najważniejszych imprez branżowych w kraju. Corocznie patronaty obejmowane są przez najważniejsze urzędy i instytucje oraz uczelnie techniczne. Spotkanie to gromadzi przedstawicieli branży ciepłowniczej i energetycznej oraz najważniejszych firm, biur projektowych oferujących urządzenia, rozwiązania techniczne dla branży ciepłowniczej. W tegorocznej konferencji wzięło udział ponad siedemset osób. Zaprezentowano ponad pięćdziesiąt referatów, odbyło się pięć paneli tematycznych i dwie debaty.  Zorganizowano też sześćdziesiąt stoisk wystawienniczych. W konferencji, na zaproszenie Organizatorów uczestniczył Dyrektor Oddziału Techniki Cieplnej „ITC” w Łodzi Instytutu Energetyki dr inż. Jacek Karczewski, który podczas panelu „Porozmawiajmy o sieci” wygłosił, przygotowany wspólnie z Dyrektorem „Veolia” Łódź – Wiesławem Adamskim referat pt: „Optymalizacja pracy dużych systemów ciepłowniczych na przykładzie łódzkiej sieci pary technologicznej”.  Współpraca „Veolia” Łódź z OTC IEn stanowi doskonały przykład możliwości komercjalizacji wyników badań naukowych do zastosowań praktycznych – w łódzkiej sieci ciepłowniczej pracują opracowane w OTC IEn liczniki ciepła w parze typu MEC.